Grønnsaker

Vi leverer grønnsaker som er dyrket på vårt småbruk i Nes i Romerike av frø som er avlet fram på gården eller fra økologisk godkjent kilder.

Når det er noe å selge legger vi det ut her.

G R Ø N N S A K E R

.

.