Contact us


En hilsen fra Andrew McMillion.

Jeg sitter i Styret i KVANN-kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge og er i overkant frø fanatiker. Jeg sparer frø fra over 100 sorter planter og mener at frø bør tilpasse seg lokale forhold og ikke komme fra store selskaper i land lenger syd. Det er spesielle sorter jeg tar vare på.

Plantene jeg selger er stort sett fra min egen gård og fra frø som jeg har spart selv eller fått via KVANNs nettverk av frø entusiaster.

Har du lyst til å besøke gården ta kontakt på 45381354 eller send meg en email på