Video links

Flere av videoer er tatt opp med midler fra Nordisk Minister Råd og/eller KVANN via Fra Frø til Fat serien. Andre er intervjuer med meg eller som jeg har tatt med plante mennesker i mitt nettverk.

Her er ogå link til min Youtube kanalen: Andrew at Norwegian Seed Savers.

Drivhus om sommeren

Interview with me on thoughts about building ecosystems and Deep Ecology.