Løk og Hvitløk familien

Alle planter må bestilles enten ved å sende email til Hvitløk “hard neck” (Allium sativum) Pris: 50 nok (cirka 5-10 planter per potte). Plantene er fra bulbiller som jeg holder i hånden i bildet her. Det tar 2 år før du får hele hvitløks fedd men dette er en mer sikker måte å unngå spredning av virus på.


Etasjeløk (Allium x proliferum) Pris: 50 nok. Kategori: Staude. Denne løken er den jeg spiser mest av. Jeg har et bed med cirka 200 planter på 2 m2 som jeg høster av minst 150 dager i året. Man spiser bladene før den lager luftløk og man kan høste av den flere ganger per sesong før den så danner luftløker. 


Pipeløk (Allium fistulosum) Pris: 50 nok. Kategori: Staude.


Gressløk (Allium schoenoprasum) Pris: 50 nok


Russisk Slank Løk (Allium hymenorrhizum) Pris: nok 50


Vill-løk (Allium oleraceum) Pris: 50 nok. Kategori: Staude.


Strandløk “Hår” (Allium vineale) Pris: 50 nok. Kategori: Staude.